Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Gasleiding Reijerscop De Meern Zuid

Vanaf 23 september kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Gasleiding Reijerscop de Meern Zuid

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan Gasleiding Reijerscop De Meern Zuid (NL.IMRO.0344.BPFACGASREIJERSDMZ-ON01) gemaakt voor de aanleg van een ondergrondse gasleiding in Rijnenburg.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidwestkant van Utrecht ten zuiden van de A12. Het plangebied bestaat uit het tracé vanaf meet- en regelstation Reijerscop, gelegen aan de Reijerscop 29V, tot aan de zuidelijke gemeentegrens met de gemeente Montfoort. Aan de westkant van het plangebied loopt de gemeentegrens met Woerden.

Doel

Het doel van het facetbestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van een nieuwe gasleiding naast het bestaande tracé van Hoornaar tot meet- en regelstation Reijerscop, voor het deel dat in de gemeente Utrecht ligt. In het gasleidingtracé liggen al drie oude gasleidingen, de nieuwe gasleiding komt naast de al bestaande leidingen te liggen.

Aanleg nieuwe gasleiding

Om de stopzetting van gaswinning in Groningen mogelijk te maken moeten gebruikers tijdelijk overstappen op hoogcalorisch (buitenlands) gas. De nieuwe gasleiding maakt het transport en gebruik van buitenlands gas mogelijk. Uiteindelijk moet iedereen overstappen op alternatieve energiebronnen, maar op korte termijn zijn niet alle gebruikers daar al klaar voor. Op de internationale gasmarkt wordt gas uit Rusland zoveel mogelijk geweerd. De gemeente Utrecht heeft geen invloed op de samenstelling van het geleverde buitenlandse gas. 

Geen milieueffectrapport (MER)

De aanleg van de gasleiding leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en omliggende natuurgebieden. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten op 13 september (m.e.r.-beoordelingsbeluit).

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen (zie paragraaf 3.3.3 van het bestemmingsplan) kunt u bekijken van vrijdag 23 september tot en met donderdag 3 november op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan)
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Gasleiding Reijerscop De Meern Zuid en het besluit over het milieueffectrapport;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 23 september tot en met donderdag 3 november 2022 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Gasleiding Reijerscop de Meern Zuid
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig