Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Jaffastraat 1, Nieuw-Engeland

Vanaf 3 juni 2022 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Jaffastraat 1, Nieuw-Engeland

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Jaffastraat 1, Nieuw-Engeland’ (NL.IMRO.0344.BPJAFFASTR1NWENGEL-ON01) gemaakt.

Doel

Het doel van het (ontwerp)bestemmingsplan is dat het gebouw aan de Jaffastraat 1 alleen nog gebruikt kan worden voor wonen (1 woning) en niet meer voor de functies seksinrichting, maatschappelijke voorzieningen, zakelijke dienstverlening, bedrijven en nutsvoorzieningen.

Eerder heeft het ontwerpwijzigingsplan ‘Lombok e.o. wijzigingsplan Jaffastraat 1’ (NL.IMRO.0344.WPLOMBOKJAFFASTR1-ON01) ter inzage gelegen. Dit ontwerpwijzigingsplan had als doel de aanduiding ‘seksinrichting’ van het pand Jaffastraat 1 van de verbeelding te verwijderen. Hierdoor zou de exploitatie van een seksinrichting op het adres niet meer mogelijk zijn. De procedure van het wijzigingsplan is echter tussentijds beëindigd. Vervolgens is de procedure van dit bestemmingsplan opgestart.

Plangebied

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft alleen betrekking op het perceel Jaffastraat 1. Jaffastraat 1 ligt in West in de wijk Nieuw-Engeland.

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken van vrijdag 3 juni 2022 tot en met donderdag 14 juli 2022 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl;
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Jaffastraat 1, Nieuw Engeland;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 3 juni tot en met donderdag 14 juli 2022 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Jaffastraat 1, Nieuw-Engeland
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren.
   
 4. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig