Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Lomanlaan 103 – 105, De Gezusters, Transwijk

Vanaf 25 maart 2022 kunt u uw mening geven over het ontwerp Chw bestemmingsplan Lomanlaan 103 – 105, De Gezusters, Transwijk

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPLOMANDEGEZUSTRAN-ON01) gemaakt voor de Lomanlaan 103 – 105.  

Plangebied

Het plangebied is gelegen in Transwijk. De kavel ligt tussen de Lomanlaan en de oever van de Singel aan het Transwijkpark. Aan de noordzijde grenst het aan de Lomanlaan 55 en aan de zuidzijde loopt de kavel uit in een smallere vorm in het groen van het park.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van 2 nieuwe woontorens met 215 appartementen, een volledig verdiepte parkeergarage en in de plint een horecagelegenheid of maatschappelijke voorziening voor de buurt. Het hierboven beschreven bouwplan vervangt het bestaande kantoorcomplex op deze locatie.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit). 

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen (zie ook paragraaf 5,2 van het bestemmingsplan)kunt u bekijken van vrijdag 25 maart 2022 tot en met donderdag 5 mei 2022, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Lomanlaan 103 -105, De Gezusters, Transwijk en het besluit over het milieueffectrapport;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 25 maart 2022 tot en met donderdag 5 mei 2022 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht

  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Lomanlaan 103 – 105, De Gezusters, Transwijk.
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

 

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig