Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, 1e herziening

Vanaf 5 november 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, 1e herziening

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPMERWEEDG4DEF1HER-ON01) gemaakt voor deelgebied 4 (voormalig Defensieterrein) van de Merwedekanaalzone.

Plangebied

Het plangebied ligt globaal tussen het Merwedekanaal aan de oostzijde, de Overste den Oudenlaan aan de westzijde, de Van Tellegenlaan in het noorden en het project Wilhelminawerf in het zuiden.

Doel

In het bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, staan regels die de bouw van 600 woningen mogelijk maakt. Met de 1e herziening van dit bestemmingsplan wordt de bouw van 350 extra woningen mogelijk gemaakt (100 sociaal, 100 middeldure huur, en 150 betaalbare koop). Dit aanvullend sociaal en betaalbaar woonprogramma wordt mogelijk gemaakt om het woningbouwprogramma in dit deelgebied van de Merwedekanaalzone meer in lijn te brengen met de ambities uit het gemeentelijke coalitieakkoord en de Omgevingsvisie Merwedekaalzone.

Ook worden de regels van het bestemmingsplan op onderdelen aangepast met deze 1e herziening omdat de Hulpwarmtecentrale (HWC) niet meer in gebruik is en nu werkt als Warmte Overdracht Station (WOS). Deze geluidbron is daarmee niet langer van invloed op de bouw van woningen en de regels van het bestemmingsplan kunnen daarom hierop aangepast worden.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het is daarom niet nodig een milieueffectrapport (MER) bij het bestemmingsplan op te stellen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bij het nu geldende bestemmingsplan besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit). De m.e.r.-beoordeling (2017) is gecheckt op het nieuwe programma. Ook voor het nieuwe programma is er geen sprake van belangrijke gevolgen voor het milieu, en hoeft er geen MER te worden opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken van vrijdag 5 november 2021 tot en met donderdag 16 december 2021, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl;
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, 1e herziening;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 5 november 2021 tot en met donderdag 16 december 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op drie manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, 1e herziening.
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

De procedure van een milieueffectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) leest u in artikel 7.19 van de Wet Milieubeheer. Waarom een m.e.r.-beoordeling nodig is staat in bijlage D, categorie (categorie D11.2)van het Besluit milieueffectrapportage. De eisen aan een m.e.r.-beoordeling staan in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985).

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig