Ontwerpbestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand, 2e herziening

Vanaf 9 juni 2023 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand, 2e herziening.

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (Overvecht-Noordelijke stadsrand, 2e herziening) gemaakt. De digitale naam van dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPOVERNRD2EHERZIEN-ON01.

Plangebied

Het plangebied is het gebied waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Het plangebied bestaat uit een klein perceel met een breedte van ongeveer 3 meter. Het perceel is gelegen achter de woning aan de St.-Anthoniedijk 107.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is om de bestemming van het perceel van 'Recreatie' naar 'Wonen-3' te wijzigen.  Het perceel wordt namelijk momenteel als achtertuin gebruikt terwijl de huidige bestemming (de bestemming 'Recreatie') van het bestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand dit niet toelaat. Vanwege de sloot die om het perceel heen ligt is het perceel niet voor anderen toegankelijk. Dit perceel kan daarom niet gebruikt worden voor recreatie. Door de bestemmingswijziging wordt aangesloten bij het huidig gebruik als achtertuin.

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken van vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023 op:

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand, 2e herziening.
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig