Uitwerkingsplan Strosteeg 18-36 vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het uitwerkingsplan NL.IMRO.0344. UPBINSTROSTEEG1836-VA01 vastgesteld voor het plangebied Binnenstad, Strosteeg 18-36.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Strosteeg 18-36, op de plek waar vroeger drukkerij Abels zat. De locatie ligt naast de parkeergarage Springweg.

Doel

Het doel van het uitwerkingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van 38 appartementen aan de Strosteeg 18-36 en een binnentuin. Met het uitwerkingsplan wordt invulling gegeven aan de uitwerkingsplicht die staat in het bestemmingsplan Binnenstad (vastgesteld 25 januari 2012).

Het uitwerkingsplan bekijken

U kunt het uitwerkingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 15 juli tot en met donderdag 25 augustus, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl
  • op RoPubliceer.nl waar u kunt doorklikken naar het uitwerkingsplan Binnenstad, Uitwerkingsplan Strosteeg 18-36
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Beroep instellen bij de rechter

Hebt u zelf met dit uitwerkingsplan te maken? En bent u het niet eens met het uitwerkingsplan? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het uitwerkingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit uitwerkingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het uitwerkingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het uitwerkingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan bij de Raad van State voor meer informatie.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig