Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vaststelling bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2021

Bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2021 vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2021 (NL.IMRO.0344.BPACTUDIVGEB2021-VA01) vastgesteld.

Plangebied

Dit bestemmingsplan geldt voor een aantal deelgebieden, die verspreid liggen over de gemeente:

 • deelgebied A: bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord (wijzigen regels ‘Gemengd’ m.b.t. detailhandel)
 • deelgebied B: Detmoldstraat 46 (wijzigen bestemming voortuin)
 • deelgebied C: Gageldijk 102 (bestemmingsplan in overeenstemming met verleende omgevingsvergunning brengen)
 • deelgebied D: bestemmingsplan Slingeraklaan-Zandweg, Langerak (wijzigen bijgebouwen regeling van de bestemming 'Wonen-2')
 • deelgebied E: bestemmingsplan Leeuwesteyn, Leidsche Rijn (wijzigen verbeelding ter hoogte van de Dafne Schippersbrug van 'Verkeer-Verblijfsgebied' in 'Gemengd-1')
 • deelgebied F: Tulpstraat 27 (functieaanduiding opnemen in artikel)
 • deelgebied G: bestemmingsplan Woonboulevard kanaleneiland IKEA e.o. (toevoegen geluidzone-industrie)
 • deelgebied H: bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid (wijzigen begrip peil)
 • deelgebied I: Lucasbolwerk: 10, 11, 12, 13, 14 en 15 (opnemen juiste kleur van bestemming 'Tuin' op verbeelding)
 • deelgebied J: Oudegracht 323, 325 en 325 bs en Geertestraat 2, 2A, 2B en 2C (bestemming 'Gemengd-2' opnemen op verbeelding)
 • deelgebied K: Ambachtstraat 5 (wijzigen bouwvlak)
 • deelgebied L: Aucklands 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 (wijzigen maximale bouwhoogte)
 • deelgebied M: bestemmingsplan Smakkelaarsveld, 1e herziening (wijzigen voorwaarde bouw trillingen)
 • deelgebied N: bestemmingsplan Kop Beurskwartier (vergroten ondergrondse parkeergarage)
 • deelgebied O: bestemmingsplan Vleuterweide, Vleuten (wijzigen bijbehorende bouwwerken regeling bestemmingen 'Wonen-2' en 'Wonen-3')

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het repareren en verbeteren van de regels en verbeeldingen (plankaarten) op ondergeschikte punten van geldende bestemmingsplannen op een aantal locaties.

Wijziging in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. De wijzigingen vindt u in hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport. De belangrijkste wijziging is:

 • In deelgebied I wordt bij 1 perceel aan het Lucasbolwerk de aanduiding ‘parkeerterrein’ toegevoegd op de verbeelding. Deze wijziging is ook in de toelichting van het bestemmingsplan (paragraaf 3.10.12 en paragraaf 6.2) opgenomen.

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 18 maart 2022 tot en met donderdag 28 april 2022, op:

Beroep instellen bij de rechter

Hebt u zelf met dit bestemmingsplan te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.
U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U betaalt hiervoor griffierechten. U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.
Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig