Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vaststelling bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt

Bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt met digitale naam NL.IMRO.0344.BPGANS143147WATERV-VA01 vastgesteld voor de bouw van appartementen en een kleine commerciƫle/maatschappelijke ruimte.

Plangebied

De locatie grenst aan de noordwestzijde aan de Gruttostraat en aan de noordoostzijde aan de Gansstraat. Aan de zuid- en zuidoostzijde grenst de locatie aan de achterzijde van het woonblok aan de Flamingostraat en de Laan van Soestbergen.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is om de herontwikkeling van de locatie Gansstraat 143-147 mogelijk te maken. De bestaande gebouwen worden gesloopt en de initiatiefnemers willen 45 woningen en een commerciƫle/maatschappelijke ruimte van ongeveer 30 m2 daarvoor in de plaats bouwen.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. In het plan is een bouwregel toegevoegd om valbeveiliging en privacy-schermen te kunnen plaatsen van 1,20 meter hoog. Verder is de bezonningssituatie, de daglichttoetreding en de inrichting van de gemeenschappelijke tuin nader in beeld gebracht. De wijzigingen staan in het vaststellingsrapport beschreven.

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 1 juli tot en met donderdag 11 augustus 2022, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl
  • op RoPubliceer waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarden. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd. U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.
Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.    

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig