Vaststelling bestemmingsplan Het Muntgebouw, Leidseweg 90, Lombok

Bestemmingsplan Het Muntgebouw, Leidseweg 90, Lombok vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Het Muntgebouw, Leidseweg 90, Lombok met digitale naam NL.IMRO.0344.BPDEMUNTLEIDSEWEG-VA01 vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de wijk Lombok en is gelegen aan de Leidseweg 90. Het plangebied wordt verder begrensd door de Muntkade in het zuiden, de Steijnstraat in het oosten en de percelen gelegen aan de Krugerstraat in het noorden.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de transformatie en herbestemming van het Muntgebouw en de bijbehorende bijgebouwen mogelijk maken naar een mix van functies: kantoren, (creatieve) bedrijven, vergaderen, congressen, horeca, sport, maatschappelijke- en culturele voorzieningen.  

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd.

Wijzigingen regels

 • De volgende regels zijn toegevoegd aan artikel 5 (de toelichting is hier ook op aangepast):
  • Zaalverhuur voor horecagebruik in de categorie A2 is toegestaan voor maximaal 500 personen.
  • Op zondag tot en met donderdag sluit het horecagebruik in de categorie A2 om uiterlijk 23.00 uur.
  • In de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag sluit het horecagebruik in de categorie A2 om uiterlijk 1.00 uur.
  • Op zondag tot en met donderdag mogen de culturele voorzieningen tot uiterlijk 23.00 uur plaatsvinden.
  • In de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag mogen de culturele voorzieningen tot uiterlijk 1.00 uur plaatsvinden.
 • Aan de definitie van creatieve bedrijven (artikel 1.24) is aan creatieve zakelijke dienstverlening ‘computerservice- en informatietechnologiebureaus’ toegevoegd.
 • De regels van artikel 5 ‘Gemengd’ zijn duidelijker opgeschreven door gebruik te maken van meer kopjes en door de maximale toegestane oppervlaktes in een aparte regel op te nemen.
 • Bedrijven, zoals opgenomen in de categorieën A of B1, zijn geschrapt uit de bestemming ‘Gemengd’.

Wijzigingen verbeelding (plankaart)

 • De aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd-1’ is van de binnenplaats gehaald.
 • De aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd-1’ is van de ‘uitstulping’ op de binnenplaats gehaald.
 • De aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd-1’ is van het auditorium afgehaald. Hier is de toelichting van het bestemmingsplan ook op aangepast.
 • De aanduiding ‘horeca (h)’ is gewijzigd in de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca-horeca tot en met horeca categorie d1’ (verder wijzigt er niets: bij zowel het ontwerpbestemmingsplan als met dit vastgestelde bestemmingsplan wordt op deze locatie maximaal horeca in de categorie D1 mogelijk gemaakt).
 • De locatie van de Stijlkamer (op de eerste verdieping) is op de verbeelding aangegeven met de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd-2’ (in het ontwerpbestemmingsplan is deze locatie omschrijvend in de regels opgenomen), zodat duidelijk van de verbeelding af te lezen is waar horeca A2 mag plaatsvinden.

Wijzigingen toelichting bestemmingsplan

Daarnaast zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de toelichting. De wijzigingen staat in het vaststellingsrapport nader beschreven.

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 1 juli tot en met donderdag 11 augustus 2022, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl
 • op RoPubliceer waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Het Muntgebouw, Leidseweg 90, Lombok
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.
U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig