Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vaststelling bestemmingsplan Nedereindseweg 511

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Nedereindseweg 511

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan NL.IMRO.0344.BPNEDEREIN511RIJN-VA01] vastgesteld voor het plangebied Nedereindseweg 511, Rijnenburg. Ook is de omgevingsvergunning voor de Nedereindseweg 511, met registratienummer HZ_WABO-21-17836 verleend.

Plangebied

Het plangebied ligt in Rijnenburg in de wijk Vleuten – De Meern. Het plangebied is omringd door agrarische bedrijven en gronden en een aantal woonpercelen. Ten noorden van het plangebied loopt de Nedereindseweg.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het wijzigen van de agrarische bestemming in de bestemming Wonen en de bijbehorende bouwwerken mogelijk te maken.

Samenloop van procedures (coördinatie)

De procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning (pdf, 578 kB) zijn tegelijk doorlopen, gecoördineerd. U kunt tegen deze besluiten ook tegelijkertijd beroep instellen (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het vaststellingsrapport bekijken van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 op:

- ruimtelijkeplannen.nl;

- op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Nedereindseweg 511, Rijnenburg;

- de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u misschien niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit bestemmingsplan of de omgevingsvergunning te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplanof omgevingsvergunning? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan of de verlening van de omgevingsvergunning. De termijn van zes weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan of de omgevingsvergunninggelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig