Vooraankondiging bestemmingsplan Helling 12-14

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van de herontwikkeling van een bedrijfspand aan Helling 12-14 tot een nieuw appartementencomplex met 47 huurwoningen en 9 publieksgerichte atelierwoningen, die als woon- en werkruimtes in de plint van het gebouw worden gerealiseerd.  

Het plangebied ligt in de oksel van de straat ‘Helling’, nummer 12-14, in de subwijk Rotsoord, ten zuiden van de Utrechtse binnenstad. Het perceel wordt aan de noordzijde en oostzijde begrensd door een kantoorgebouw (met o.a. politiebureau) en parkeerplaatsen aan de Baden Powellweg en door de brandweerkazerne en aan de zuid- en westzijde door de straat ‘Helling’. Aan de westzijde van het perceel, aan de straat ‘Helling’, liggen het Poppodium De Helling en hotel Moxy. Aan de zuidzijde van het perceel aan de straat ‘Helling’ ligt het woongebouw ‘de Trip’.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan het 4e kwartaal van 2023 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen. Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig