Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan Lombokplein, Stationsgebied

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is een herinrichting van het Westplein en de Graadt van Roggenweg. Het Westplein en de Graadt van Roggenweg worden geherstructureerd naar een stadsstraat met 2x1 rijstroken. Het verkeer mag maximaal 30 km per uur rijden. De weg wordt verlegd om het NH Hotel heen. De herinrichting zorgt voor een vermindering van asfalt en meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een toevoeging van water (doortrekken Leidse Rijn) en groen.
Door de herstructurering van de openbare ruimte ontstaat tevens ruimte voor een toevoeging van 3 bouwblokken voor maximaal 400 woningen, een uitbreiding van het NH-hotel en toevoeging van functies als horeca, dienstverlening, maatschappelijk, kleinschalige kantoorruimten en creatieve bedrijven.

Het plangebied is gelegen aan de noordkant van het Stationsgebied. Het plangebied wordt begrensd door de wijk Lombok in het noorden, de treinsporen en Smakkelaarsveld aan de oostkant, het Stationsgebied met het Jaarbeursplein aan de zuidkant en aan de westkant het Merwedekanaal.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan 1ste kwartaal van 2022 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.
Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig