Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan Nieuw Buurland, Staatsliedenbuurt

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van de bouw van maximaal 285 woningen op de plek van 150 te slopen sociale huurwoningen.

Het plangebied ligt in de wijk Noordoost in de Staatsliedenbuurt. Het plangebied wordt begrensd door de Kardinaal de Jongweg in het noorden, de Samuel Mullerstraat aan de oostkant, de Samuel van Houtenstraat aan de zuidkant en aan de westkant de Troelstralaan.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan aan het begin van het 2e kwartaal van 2022 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen. Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig