Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan verkabeling hoogspanningsverbinding Rijnenburg Ringkade

Doel en plangebied

Het doel van het (facet)bestemmingsplan is het mogelijk maken van het gedeeltelijk ondergronds brengen van een hoogspanningsverbinding en het plaatsen van een bijbehorende opstijgmast.

Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van Utrecht, tegen de Rijksweg A2 aan. Het plangebied ligt ten hoogte van de Ringkade.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het 2e kwartaal van 2022 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen. Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig