Vooraankondiging Chw bestemmingsplan circulair Bedrijvenpark Strijkviertel

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken

Doel en plangebied

Het doel van het Chw bestemmingsplan circulair Bedrijvenpark Strijkviertel is de nieuwe ontwikkeling van dit circulaire, groene en duurzame bedrijvenpark gelegen ten oosten van de Strijkviertelplas planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het nieuwe circulaire bedrijvenpark bestaat uit ruim 19 hectare nieuwe bedrijfskavels. Het plangebied voor dit plan bestaat uit circa 18 hectare aan bedrijfskavels in gemeentelijk eigendom. Deze kavels zijn voor kleinere, arbeidsintensieve bedrijven in de maak- en creatieve industrie die het milieu weinig belasten. In het plangebied is ook ruimte voor ondersteunende voorzieningen (denk hierbij aan indoorsport en beperkte horeca) en er is ruimte voor andere functies als sport, recreatie, groen en water.   

Het plangebied is gelegen aan de westkant van Utrecht, nabij het knooppunt Oudenrijn. Het plangebied is begrensd door de C.H. Letschertweg aan de oostzijde en aan de zuidzijde, de Strijkviertelplas aan de westzijde en door het sportpark Rijnvliet aan de noordzijde.

De plangrenzen van het bestemmingsplan sluiten aan op de grenzen van de bestaande juridisch-planologische regelingen. 2 bedrijfskavels zijn niet in eigendom van de gemeente Utrecht en vallen niet in het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in de eerste helft van 2023 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen. Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig