Vooraankondiging Chw bestemmingsplan Thomas à Kempisplantsoen

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwbouw van circa 350 sociale- en middenhuurwoningen mogelijk maken en om de vergroening van de Thomas à Kempisweg, die buiten gebruik wordt genomen, planologisch te regelen. Daarnaast wordt een aantal niet-woonfuncties in de plint van de gebouwen mogelijk gemaakt.

Plangebied

Het Thomas à Kempisplantsoen ligt in Utrecht-West. Het plangebied van dit plan wordt begrensd door de Vleutenseweg in het Zuidwesten, de woningen gelegen aan de Thomas à Kempisweg in het Oosten en de weg Thomas à Kempisplantsoen in het Noorden.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2023 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

 

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig