Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Jaarbeurs Utrecht

U kunt reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Jaarbeurs Utrecht.

De gemeente gaat een Omgevingsvisie maken voor het Jaarbeursterrein in Utrecht en doorloopt hiervoor een MER-procedure. Als eerste stap in deze MER-procedure publiceert de gemeente de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2021 kunt u reageren op de NRD.

Het Jaarbeursterrein ligt tussen de Kinepolis Bioscoop, de Jaarbeurs parkeerterreinen P1 en P3, de Overste den Oudenlaan, de Van Zijstweg/Doctor M.A. Tellegenlaan en de Graadt van Roggenweg.

Aanleiding

Jaarbeurs wil het Jaarbeursterrein herontwikkelen naar een gemengd en levendig centrumgebied. Om sturing te geven aan de ontwikkelingen op het Jaarbeursterrein stelt de gemeente Utrecht de Omgevingsvisie Jaarbeurs op. Nadat de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen over de Omgevingsvisie stelt de gemeente een omgevingsplan op om de herontwikkeling juridisch mogelijk te maken.

Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De gemeente Utrecht en Jaarbeurs gaan onderzoeken wat de milieueffecten zijn van de ontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Hierbij wordt ook onderzocht wat de effecten op beschermde natuurgebieden zijn. De resultaten worden vastgelegd in een milieueffectrapport (MER). Dat MER wordt betrokken bij de voorbereiding en besluitvorming van de Omgevingsvisie Jaarbeurs en het daaropvolgende omgevingsplan. Hiermee is het een gecombineerde plan- en besluit-MER.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Jaarbeurs Utrecht (pdf, 0,9 MB)

De NRD is het uitgangspunt voor het opstellen van het MER. Centraal staat de vraag: “Wat moet er in het MER worden onderzocht?”. Iedereen kan zijn reactie (zienswijze) op de NRD geven.

NRD bekijken

De NRD kunt u bekijken vanaf 15 januari tot en met 25 februari:

 • Via de volgende link: www.utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Jaarbeurs.
 • In het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond, 3521 AZ, Utrecht.

Uw mening geven over de NRD?

U kunt van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari uw reactie (zienswijze) geven over het NRD. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van de gemeente Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze NRD Omgevingsvisie Jaarbeurs 2.
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal: schrijf uw mening in een e-mail en stuur deze naar nrd@utrecht.nl.

Door de coronacrisis willen wij u vragen om ook uw e-mailadres en telefoonnummer te noemen. Dan kunnen wij de verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal doen. Het is voor u misschien niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van de NRD in te zien. De NRD kunt u ook digitaal bekijken. Mocht u het lastig vinden om op deze manier de NRD te bekijken of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of een e-mail sturen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen een goede oplossing hiervoor.

Wat staat er in de wet?

De procedure van de NRD leest u in artikel 7.9 van de Wet milieubeheer. Waarom een MER-procedure nodig is staat in bijlage D, categorie 10, 11.2 en 15.2 van het Besluit milieueffectrapportage.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig