Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4

Ontwerpbestemmingsplan 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 5 juni 2020 6 weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is aan de noordzijde begrensd door de plangrens van het bestemmingsplan 2e Daalsedijk Wisselspoor deelgebied 1, in het westen door de spoorverbinding Utrecht-Amsterdam, in het oosten door de 2e Daalsedijk en in het zuiden door de spoorverbinding Utrecht-Amersfoort.

Het doel van het bestemmingsplan is de transformatie mogelijk maken van het in onbruik geraakte industriële bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied. Binnen het gebied worden maximaal 1.050 woningen toegestaan en diverse voorzieningen, zoals culturele, maatschappelijke, sport en detailhandel.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf vrijdag 5 juni tot en met donderdag 16 juli 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Alleen op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarden.

Het is voor u vanwege de coronacrisis misschien niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan in te zien. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien. Mocht u het lastig vinden om op deze manier het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor.

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk, digitaal via DigiD of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4 en ontwerpbesluit hogere waarden.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met vrijdag via het telefoonnummer 14 030 een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

Bij dit ontwerpbestemmingsplan kunt u uw zienswijze digitaal indienen, als u inlogt bij DigiD via de link Zienswijze indienen met DigiD. De zienswijze via e-mail toesturen is helaas niet mogelijk. De link Zienswijze indienen met DigiD is zichtbaar in de digitale versie van deze publicatie onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen op de website utrecht.nl/bestemmingsplan.

Hulp en contact Bestemmingsplannen