Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2021

Vanaf 11 juni 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2021

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPACTUDIVGEB2021- ON01) gemaakt.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het repareren en verbeteren van de regels en verbeeldingen op ondergeschikte punten van geldende bestemmingsplannen op een aantal locaties.

Dit bestemmingsplan geldt voor een aantal deelgebieden, die verspreid liggen over de gemeente:

 • deelgebied A: bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord (wijzigen regels ‘Gemengd’ m.b.t. detailhandel);
 • deelgebied B: Detmoldstraat 46 (wijzigen bestemming voortuin);
 • deelgebied C: Gageldijk 102 (bestemmingsplan in overeenstemming met verleende omgevingsvergunning brengen);
 • deelgebied D: bestemmingsplan Slingeraklaan-Zandweg, Langerak (wijzigen bijgebouwen regeling van de bestemming 'Wonen-2');
 • deelgebied E: bestemmingsplan Leeuwesteyn, Leidsche Rijn (wijzigen verbeelding ter hoogte van de Dafne Schippersbrug van 'Verkeer-Verblijfsgebied' in 'Gemengd-1');
 • deelgebied F: Tulpstraat 27 (functieaanduiding opnemen in artikel);
 • deelgebied G: bestemmingsplan Woonboulevard kanaleneiland IKEA e.o. (toevoegen geluidzone-industrie);
 • deelgebied H: bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid (wijzigen begrip peil);
 • deelgebied I: Lucasbolwerk: 10, 11, 12, 13, 14 en 15 (opnemen juiste kleur van bestemming 'Tuin' op verbeelding);
 • deelgebied J: Oudegracht 323, 325 en 325 bs en Geertestraat 2, 2A, 2B en 2C (bestemming 'Gemengd-2' opnemen op verbeelding);
 • deelgebied K: Ambachtstraat 5 (wijzigen bouwvlak);
 • deelgebied L: Aucklands 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 (wijzigen maximale bouwhoogte);
 • deelgebied M: bestemmingsplan Smakkelaarsveld, 1e herziening (wijzigen voorwaarde bouw trillingen);
 • deelgebied N: bestemmingsplan Kop Beurskwartier (vergroten ondergrondse parkeergarage);
 • deelgebied O: bestemmingsplan Vleuterweide, Vleuten (wijzigen bijbehorende bouwwerken regeling bestemmingen 'Wonen-2' en 'Wonen-3').

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken van vrijdag 11 juni 2021 tot en met donderdag 22 juli 2021 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl;
 • Op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2021;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 11 juni 2021 tot en met donderdag 22 juli 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2021

 1. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 2. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren.
  Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig