Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone, deelgebied 6 Zeehaenkade e.o

Vanaf 19 maart 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Zeehaenkade e.o.

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone (NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG6ZEEHAE-ON01).

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan het Merwedekanaal in Utrecht. Het plangebied is aan de noordkant begrensd door de Beneluxlaan, aan de oostkant het Merwedekanaal, aan de zuidkant de afrit van de A12 en aan de westkant de Europalaan.

Doel

De gemeente Utrecht wil voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Daarom vervangen we de beheersverordeningen door bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan voor deelgebied 6 wordt ook geactualiseerd en richt zich vooruitlopend op de transformatie van dit deel van de Merwedekanaalzone naar een woongebied, voornamelijk op het beheer van de bestaande situatie en het vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur. Bij een aantal bedrijven wordt daarnaast de maximum toegestane milieucategorie vastgelegd in overeenstemming met de feitelijke situatie, zodat deze bedrijven passend zijn in een toekomstig woongebied. Ook is er een specifieke regeling over het parkeren in het gebied opgenomen. Tenslotte worden de bestaande bouwhoogtes vastgelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Zeehaenkade e.o. bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Zeehaenkade e.o. kunt u bekijken van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 op:

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de coronacrisis is het voor u misschien niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Is het voor u lastig om het digitale bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen? Dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 19 maart 2021tot en met donderdag 29 april 2021 uw mening (zienswijze) geven over het bestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

  1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Zeehaenkade e.o.

  1. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken geef aan dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
  2. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op deze site. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op deze site.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)