Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Nedereindseweg 511

Vanaf 6 augustus 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Nedereindseweg 511, Rijnenburg

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344NL.IMRO.0344.BPNEDEREIN511RIJN-ON0) gemaakt voor het perceel aan de Nedereindseweg 511 in Rijnenburg.

Plangebied

Het plangebied ligt in Rijnenburg in de wijk Vleuten – De Meern. Het plangebied is omringd door agrarische bedrijven en gronden en een aantal woonpercelen. Ten noorden van het plangebied loopt de Nedereindseweg.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het wijzigen van de agrarische bestemming in de bestemming Wonen en de bijbehorende bouwwerken mogelijk te maken.

Ontwerpomgevingsvergunning (HZ_WABO-21-17836).

Voor de Nedereindseweg 511 is een omgevingsvergunning (pdf, 409 kB) nodig. De procedure om deze vergunning te krijgen, starten we nu ook op. U kunt het ontwerp voor het bestemmingsplan en het ontwerp voor de omgevingsvergunning tegelijkertijd bekijken en op beide een reactie (zienswijze) geven (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning, kunt u bekijken van vrijdag 6 augustus 2021 tot en met donderdag 16 september 2021 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Nedereindseweg 511, Rijnenburg;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 6 augustus 2021 tot en met donderdag 16 september 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nedereindseweg 511, Rijnenburg en ontwerpomgevingsvergunning.
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

De coördinatieregeling staat in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening van de gemeente Utrecht.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)