Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Nedereindseweg 543

Vanaf 10 september 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Nedereindseweg 543, Rijnenburg

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPNEDEREIN543RIJNE-ON01) gemaakt voor het perceel aan de Nedereindseweg 543 in Rijnenburg.

Plangebied

Het plangebied ligt ten zuidwesten van Utrecht in de Rijnburgerpolder. Het plangebied is aan de noordzijde begrensd door de Nedereindseweg en aan de west-, oost- en zuidzijde door weilanden en sloten.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen in de bestemming 'Wonen'. De bestaande bebouwing en het gebruik van de 2 geschakelde loodsen voor opslag- en verhuurdoeleinden blijft gehandhaafd.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.


Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege het geluid van de Nedereindseweg. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit” (pdf, 124 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde geluid bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 10 september 2021 tot en met donderdag 21 oktober 2021, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Nedereindseweg 543, Rijnenburg en het ontwerpbesluit hogere waarde;
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 10 september 2021 tot en met donderdag 21 oktober 2021uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde. U kunt dit op 3 manieren doen:

  1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nedereindseweg 543, Rijnenburg en het ontwerpbesluit hogere waarde.

  1. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
  2. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig