Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise en bijbehorende ontwerpbesluiten

Vanaf 18 juni 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise en bijbehorende ontwerpbesluiten

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan ‘Omloop, Laan van Chartroise’ (NL.IMRO.0344.BPOMLOOPLAANVCHART-ON01) met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden en ontwerpomgevingsvergunning voor deelgebied 1 gemaakt.

Doel en plangebied

Het bestaande aantal woningen op deze locatie is 168. Deze woningen worden gesloopt en na de sloop worden op de locatie maximaal 285 woningen mogelijk gemaakt.

 Het plangebied is gelegen in de wijk Ondiep. Het project ligt aan de Omloop, de Laan van Chartroise, de Vijgeboomstraat en de Anton Geesinkstraat. Het plangebied is omsloten door de woonbuurten ‘Fruitbuurt’ (noord), Nijenoord (oost), Ahornstraat (zuid) en de Bomenbuurt (west).

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.
  Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege het geluid van de Ahornstraat-Omloop-Laan van Chartroise (deelgebieden 1 t/m 4) en vanwege het geluid van de Anton Geesinkstraat (deelgebieden 2 en 4). De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit (pdf, 160 kB).” 

Ontwerpomgevingsvergunning

Voor de nieuwbouw is een omgevingsvergunning (pdf, 8.7 MB) nodig. De procedure om deze vergunning voor deelgebied 1 te krijgen, starten we nu ook op.

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerpomgevingsvergunning bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerpomgevingsvergunning kunt u bekijken van vrijdag 18 juni 2021 tot en met donderdag 29 juli 2021 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan);
 • Op deze site waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise en het ontwerpbesluit hogere waarde;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
 • de ontwerpomgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-20-41664) kunt u opvragen via bekendmakingen@utrecht.nl.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 18 juni 2021 tot en met donderdag 29 juli 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden en/of de ontwerpomgevingsvergunning. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise, ontwerpbesluit hogere waarden en/of ontwerpomgevingsvergunning

 1. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 2. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig