Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide

Vanaf 2 april 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPPASSIEBLOEMWEGVL - ON01) gemaakt voor de percelen Passiebloemweg 1,3, 5 en 7 in Vleuten.  

Plangebied

Het plangebied is gelegen in Vleuterweide-west. Het plangebied is aan de noord- en oostzijde begrensd door de Passiebloemweg. Aan de zuidzijde ligt de Landschapsbaan en aan de westzijde de Rivierkom. Op de locatie staan nu 3 tijdelijke schoolgebouwen. Deze worden gesloopt en er komen 2 nieuwe schoolgebouwen voor terug.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is om 2 nieuwe scholen mogelijk te maken.  

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege het geluid van de Landschapsbaan - Rivierkom. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit (pdf, 162 kB).”

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 2 april 2021 tot en met donderdag 13 mei 2021 op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
  • Op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide en het ontwerpbesluit hogere waarde;
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de coronacrisis is het voor u misschien niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Is het voor u lastig om het digitale bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen? Dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 2 april 2021 tot en met donderdag 13 mei 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen:

  1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide en/of ontwerpbesluit hogere waarden

  1. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
  2. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op deze site. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op deze site.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)