Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Veldhuizen, De Meern

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Veldhuizen, De Meern

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 14 juni 2019 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan Veldhuizen, De Meern, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPVELDHUIZENDEMEER-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westkant van De Meern en bestaat uit de wijken Veldhuizen en De Balije. Het plangebied wordt begrensd door, grofweg, de Leidsche Rijn, het Kloosterpark, de (overzijde van de) A12 en de Veldhuizerweg.
Het bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern bevat een regeling die gericht is op het behouden van een goede leefomgeving in het plangebied. Het bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern is het resultaat van een project waarin geoefend wordt met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 14 juni 2019 tot en met donderdag 25 juli 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:
De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Veldhuizen, De Meern

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken.

Bij dit ontwerpbestemmingsplan kunt u uw zienswijze digitaal in te dienen, als u inlogt bij DigiD via de link Zienswijze indienen met DigiD. Een andere manier om de zienswijze digitaal in te dienen, zoals met een e-mail, is helaas niet mogelijk.

De link Zienswijze indienen met DigiD is zichtbaar in de digitale versie van deze publicatie onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen op de website Utrecht.nl/bestemmingsplannen.
De mogelijkheid om een digitale zienswijze in te dienen is nog in een testfase.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening