Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Zandweg 186A

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-Noord

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 1 mei 2020 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan  Zandweg 186A, De Meern-Noord met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPZANDWEG186DEMEER-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in De Meern en is globaal begrensd door de Zandweg in het zuiden. In het oosten de Zonzijde en het Wolkendek. De Luwte in het noorden en de Schemering in het oosten. Deze woonstraten maken onderdeel uit van de wijk  ’t Weer. Op dit moment zit het bedrijf Koedam Tegels op deze locatie. Dit bedrijf maakt plaats voor de herontwikkeling van 12 woningen.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de bouw van 12 woningen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 1 mei 2020 tot en met donderdag 11 juni 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk, digitaal of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-Noord.

Digitaal indienen van zienswijzen kan niet via e-mail maar alleen via DigiD. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een handtekening.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14030 een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

Vanwege de huidige coronacrisis verzoeken wij u om ook uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden. Het is voor u wellicht niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien. Het bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien. Mocht u het lastig vinden om op deze manier het bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor.

Bij dit ontwerpbestemmingsplan kunt u uw zienswijze digitaal in te dienen, als u inlogt bij DigiD via de link Zienswijze indienen met DigiD. Een andere manier om de zienswijze digitaal in te dienen, zoals met een e-mail, is helaas niet mogelijk.
De link Zienswijze indienen met DigiD is zichtbaar in de digitale versie van deze publicatie onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen op de website Utrecht.nl/bestemmingsplan.

De mogelijkheid om een digitale zienswijze in te dienen is nog in een testfase.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)