Bestemmingsplannen Ontwerpwijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Ginkgostraat

Vanaf 28 mei 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpwijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Ginkgostraat

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpwijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Ginkgostraat (NL.IMRO.0344.WPRIJNGINGOSTRAAT-ON01) gemaakt voor de woonstraten woonstraten Apenboomstraat, Chinkapinstraat en Ginkgostraat in Rijnvliet.

Plangebied

Het plangebied ligt in Rijnvliet, aan de zuidwest kant van Utrecht. Het plangebied is globaal begrensd door de Rijksstraatweg in het noorden, de Stadsbaan Leidsche Rijn en de autosnelweg A2 in het oosten. Sportpark Rijnvliet ligt in het zuiden en in het westen bedrijventerrein Oudenrijn en Strijkviertelpark. De oppervlakte van het plangebied is ongeveer 5.615 m2. In het plangebied liggen de woonstraten Apenboomstraat, Chinkapinstraat en Ginkgostraat.

Doel

Het doel van het wijzigingsplan is om binnen het plangebied maximaal 14 woningen planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Deze 14 woningen zijn onderdeel van de 1.100 woningen uit het Stedenbouwkundig Plan Rijnvliet (SP) uit 2012. Hiervoor is op 3 november 2016, het bestemmingsplan 'Rijnvliet' vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming 'Agrarisch', te wijzigen naar de bestemming 'Wonen'.

Het ontwerpwijzigingsplan bekijken

Het ontwerpwijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Ginkgostraat en het bestemmingsplan Rijnvliet, waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, kunt u bekijken van vrijdag 28 mei 2021 tot en met donderdag 8 juli 2021, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar wijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Ginkgostraat;
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

U kunt van vrijdag 28 mei 2021 tot en met donderdag 8 juli 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpwijzigingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

  1.  Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

het college van burgemeester en wethouders
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpwijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Ginkgostraat.

  1. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
  2.  Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. Deze link staat onder het kopje ontwerpwijzigingsplan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een wijzigingsplan of uitwerkingsplan is, hoe een wijzigingsplan of uitwerkingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het wijzigingsplan of uitwerkingsplan staat in artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)