Bestemmingsplannen Ontwerpwijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Papiermoerbeilaan

Vanaf 28 mei 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpwijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Papiermoerbeilaan

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.0344.WPRIJNPAPIERMOERBE-ON01) gemaakt voor de Papiermoerbeilaan in Rijnvliet.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidwest kant van Utrecht in de wijk Leidsche Rijn. Het plangebied is globaal begrensd door grasland en bebouwing aan de Rijksstraatweg aan de noordzijde, de woonwijk Rijnvliet in het oosten en zuiden en een groenstrook en bedrijventerrein Oudenrijn aan de westzijde.

Doel

Het doel van het wijzigingsplan is de ontwikkeling van 17 woningen planologisch-juridisch mogelijk te maken. Deze woningen zijn onderdeel van de 1.100 woningen uit het Stedenbouwkundig Plan Rijnvliet uit 2012. Hiervoor is op 3 november 2016 het bestemmingsplan 'Rijnvliet' vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming 'Groen', te wijzigen naar de bestemming 'Wonen'.

Het ontwerpwijzigingsplan bekijken

Het ontwerpwijzigingsplan en het bestemmingsplan Rijnvliet, waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, kunt u bekijken van vrijdag 28 mei 2021 tot en met donderdag 8 juli 2021, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar wijzigingsplan Rijnvliet wijzigingsplan Papiermoerbeilaan;
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 28 mei 2021 tot en met donderdag 8 juli 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpwijzigingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

  1.  Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

het college van burgemeester en wethouders
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Schrijf daarbij: zienswijze ontwerp wijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Papiermoerbeilaan.

  1.  Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
  2.  Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. Deze link staat onder het kopje ontwerpwijzigingsplan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een wijzigingsplan of uitwerkingsplan is, hoe een wijzigingsplan of uitwerkingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het wijzigingsplan of uitwerkingsplan staat in artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)