Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) ParkWest Zuid, Maximapark

Vooraankondiging bestemmingsplan ParkWest Zuid, Maximapark

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ParkWest Zuid, Maximapark wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt globaal begrensd door het Lint in het Máximapark in het noordoosten en in het zuidwesten door woningen aan de Europaweg en de Esdoornlaan.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van woningbouw langs de rand van het Máximapark en aan de Europaweg en het realiseren van een deel van de Vikingrijn.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het derde kwartaal van 2018 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig