Bestemmingsplannen Van bestemmingsplannen naar omgevingsplan

Als de Omgevingswet ingaat, vervangt het omgevingsplan de bestemmingplannen. We hebben dan 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Hierin staan de regels die nu in bestemmingsplannen staan, maar ook andere regels over de leefomgeving.

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023, maar in 2022 doen we sommige dingen al anders. We kunnen ons zo goed voorbereiden op de nieuwe wet.

Wanneer krijgt u te maken met het omgevingsplan?

Vanaf 1 januari 2023 moet u zich houden aan de regels die in het omgevingsplan staan. Tot die datum gelden de regels uit het bestemmingsplan. De Omgevingswet bepaalt vanaf wanneer het omgevingsplan geldig is in plaats van de bestemmingsplannen.

In 2022 krijgt u alleen te maken met het omgevingsplan in de volgende situaties.

  • Hebt u een plan dat niet in het bestemmingsplan past? En mag u niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan zou de gemeente een nieuw bestemmingsplan kunnen maken. In plaats daarvan veranderen we nu het omgevingsplan. U hoort dit als u uw plan met de gemeente bespreekt.
  • Bent u met de gemeente al bezig met uw plan en is daarvoor een nieuw bestemmingsplan nodig? Dan krijgt u met het omgevingsplan te maken als de eerste versie van het bestemmingsplan (ontwerp-bestemmingsplan) niet klaar is voor 1 januari 2023. Vanaf die datum geldt namelijk de Omgevingswet. Uw contactpersoon voor uw plan kan hier meer over vertellen.

Wat staat er in het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan de regels voor de leefomgeving. De leefomgeving is alles wat je om je heen ziet, ruikt, hoort en voelt. Gaat u iets veranderen of doen in de omgeving? Dan moet u zich houden aan de regels van het omgevingsplan. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, als u een winkel begint of als u een evenement organiseert.

In het omgevingsplan staan de ruimtelijke regels uit de bestemmingsplannen, maar er komen ook regels in over milieu, water, riolering, natuur, energie, luchtkwaliteit en gezondheid. Ook veel regels uit verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, gaan naar het omgevingsplan. Bijvoorbeeld regels over het kappen van bomen.

Omgevingsplan in nieuw omgevingsloket

Er komt een nieuw online omgevingsloket met daarin het omgevingsplan. In het omgevingsloket kunt u zien wat de regels zijn. Er staan ook regels in van het rijk, de provincie en het waterschap. Deze staan overzichtelijk bij elkaar.

U kunt in het omgevingsloket kijken of u voor uw plan een vergunning nodig hebt. Ook kunt u een vergunning meteen aanvragen.

Waarom deze veranderingen?

Deze veranderingen komen door de Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten die over de leefomgeving gaan. De wet zorgt ervoor dat regels beter op elkaar aansluiten en dat er minder tegenstrijdigheden zijn. Er moet veel voor gebeuren. Het doel is dat onze dienstverlening verbetert.

We moeten goed kunnen uitleggen waarom een regel nodig is of juist niet. Bij elke regel kijken we of die past bij wat er in onze omgevingsvisie staat. De regels moeten begrijpelijk en duidelijk zijn. Ze komen goed vindbaar op 1 plek bij elkaar. Dat zorgt ervoor dat we sneller weten of een vergunning nodig is of niet.

Meer over de Omgevingswet op de website van de rijksoverheid

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig