Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Chw Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het Crisis- en herstelwet - hierna Chw - bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan, heeft een regeling die de eerste fase van het Stedenbouwkundig Plan Merwede mogelijk moet maken. Het programma omvat maximaal 4.250 woningen en circa 107.000 m² brutovloeroppervlak aan onder andere maatschappelijke en commerciële voorzieningen en de daarmee samenhangende herinrichting van de Europalaan Noord. De regeling geeft waarborgen voor een invulling met de kwaliteit die in de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 1 Ruimtelijke agenda (vastgesteld op 8 februari 2018) beoogd is, maar biedt ook de ruimte aan een flexibele, gefaseerde uitvoering van het Stedenbouwkundig Plan Merwede.

Het plangebied ligt globaal tussen het Merwedekanaal aan de oostzijde, de Europalaan aan de westzijde, de Koningin Wilhelminalaan in het noorden en de Socrateslaan in het zuiden.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het 2e kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).


Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)