Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan De Munt, Leidseweg 90, Lombok

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is de transformatie en herbestemming van het Muntgebouw en de bijbehorende bijgebouwen mogelijk maken naar een mix van functies: kantoren, hotel, wonen, sport, bijeenkomst-, vergader-, congres en evenementenruimten en een maatschappelijke- en culturele programmering.

Het plangebied ligt in de wijk Lombok en is gelegen aan de Leidseweg 90 en wordt verder begrensd door de Muntkade in het zuiden, de Steijnstraat in het oosten en de percelen gelegen aan de Krugerstraat in het noorden.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan het derde kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)