Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan diverse gebieden

Vooraankondiging bestemmingsplan: Voordorp-Voorveldsepolder; De Meern-noord, Máximapark; Tuindorp; Pijlsweerd, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Griftpark; Kanaleneiland-noord, Dichterswijk, Lombok-oost, Smakkelaarsveld; Kanaleneiland-zuid, Transwijk; Zuilen; Wittevrouwen.


Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente voor de gebieden: Voordorp-Voorveldsepolder; De Meern-noord, Máximapark; Tuindorp; Pijlsweerd, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Griftpark; Kanaleneiland-noord, Dichterswijk, Lombok-oost, Smakkelaarsveld; Kanaleneiland-zuid, Transwijk; Zuilen; Wittevrouwen bestemmingsplannen voorbereidt ter vervanging van de geldende beheersverordeningen.

Plangebieden en doelstelling

Het doel van het vervangen van de beheersverordeningen is om toe te werken naar het nieuwe omgevingsplan. Hiervoor worden de bestemmingsplanregels op elkaar af gestemd en gelijk getrokken, wordt er een begin gemaakt met het toepassen van de termen uit de nieuwe Omgevingswet en wordt het aantal bestemmingsplanregels verminderd.

De nieuwe bestemmingsplannen richten zich primair op het behouden van een goede leefomgeving in het plangebied.

De globale begrenzingen van de plangebieden zijn:

Voordorp-Voorveldsepolder

In het westen de Oosterspoorbaan, in het noorden de spoorbaan Utrecht-Amersfoort, in het oosten de rijksweg A27, in het zuiden de Habib Bourguibastraat en de groenstrook in het oostelijke verlengde van deze straat tot aan de A27; de Sartreweg tot aan het verkeersplein De Berekuil, de Huizingalaan; en de Voorveldse Polder ten oosten van de A27 tot de gemeentegrens met de gemeente De Bilt;

De Meern-noord, Máximapark

In het westen de sportvelden Fletiomare, de Europaweg, Huis te Vleutenlaan en De Tol. In het noorden de Meijewetering en de Robert Planquettelaan, Enghlaan, Max Ernstlaan, Parkzichtlaan en de Woerdlaan in het oosten, in het zuiden de Leidsche Rijn.

Tuindorp

In het noordwesten de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, in het oosten de spoorlijn Utrecht-Maliebaan en in het zuiden de Kardinaal de Jongweg;

Pijlsweerd, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Griftpark

In het westen de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, in het noorden de Kardinaal de Jongweg, in het oosten de Blauwkapelseweg en in het zuiden de Weerdsingel;

Lombok-oost en gebieden aan Graadt van Roggenweg en in de omgeving van het Smakkelaarsveld

Lombok Oost: in het noorden de Vleutenseweg, in het westen de Lombokstraat en Floresstraat, in het zuiden de Leidsekade en Leidsche Rijn, in het oosten de Damstraat; Smakkelaarsveld en omgeving: in het noorden de Daalsetunnel, in het westen het Westplein, in het zuiden de Leidseveertunnel en Smakkelaarsveld, in het oosten de Daalsesingel; Graadt van Roggenweg: in het noorden de Graadt van Roggenweg, in het westen de Fentener van Vlissingenkade, in het zuiden de Jaarbeurs en in het oosten de Croeselaan;

Kanaleneiland-noord, Dichterswijk

Kanaleneiland-noord: in het westen het Amsterdam-Rijnkanaal, in het noorden de ds. Martin Luther Kinglaan, in het oosten de Overste den Oudenlaan en in het zuiden de Churchilllaan; Dichterswijk: in het westen het Merwedekanaal, in het noorden de Van Zijstweg, in het oosten het spoor Utrecht Centraal naar Arnhem en Den Bosch en in het zuiden de Vondellaan en de Balijelaan;

Kanaleneiland-zuid, Transwijk

In het westen het Amsterdam-Rijnkanaal, in het noorden de Churchilllaan, in het oosten het Merwedekanaal en in het zuiden door de A12.

Zuilen

In het zuidoosten de Sint-Josephlaan en de Marnixlaan, in het zuidwesten het Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht, in het noordoosten de Vecht en in het noordwesten de Zuilenselaan en de daar gelegen sportvelden;

Wittevrouwen

In het westen de Wittenvrouwensingel en de Blauwkapelseweg, in het noorden de Kardinaal de Jongweg, in het oosten de Sartreweg en in het zuiden de Biltstraat.

Planning

Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder in het tweede kwartaal van 2020 ter inzage worden gelegd en zullen de andere plannen na de zomer van 2020 ter inzage worden gelegd. In de periode van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig