Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is om de herontwikkeling van de locatie Gansstraat 143-147 mogelijk te maken. De bestaande gebouwen worden gesloopt en de initiatiefnemers willen 45 woningen en een commerciƫle ruimte van 30 m2 daarvoor in de plaats bouwen.

De locatie grenst aan de noordwestzijde aan de Gruttostraat en aan de noordoostzijde aan de Gansstraat. Aan de zuid- en zuidoostzijde grenst de locatie aan de achterzijde van het woonblok aan de Flamingostraat en de Laan van Soestbergen.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in september of oktober van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)