Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan hoek Papiermoerbeilaan–Monardastraat, Rijnvliet

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van woningbouw. Dit sluit aan op de toekomstige bebouwing in Rijnvliet.

Het plangebied is gelegen in het westen van de toekomstige woonwijk Rijnvliet. In het oosten en zuiden wordt het plangebied begrensd door de toekomstige woonwijk Rijnvliet. In het westen door het bedrijventerrein Strijkviertel en in het noorden door bebouwing aan de Rijksstraatweg.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het 1ste of 2de kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).


Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)