Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van de ontwikkeling van het plan MARK. Het plan MARK bestaat uit 3 torens variƫrend in hoogte, waarvan de hoogste ongeveer 140 meter hoog is. De torens rijzen op uit de verschillende bouwblokken. In het midden van het plangebied komt een plein. De openbare ruimte en het plein worden zo groen mogelijk ingericht. Het programma bestaat uit maximaal 1.200 woningen voor verschillende doelgroepen, maatschappelijke voorzieningen, leisure, horeca, commerciƫle voorzieningen en detailhandel.

Het plangebied ligt in de wijk Leidsche Rijn en is onderdeel van Leidsche Rijn Centrum Noord. Het plangebied is begrensd door de Reykjavikstraat en de rijksweg A2 in het noorden en oosten, de Stockholmstraat en de spoorlijn tussen Utrecht-Woerden/Rotterdam/Den Haag in het zuiden en de Terwijdesingel in het westen.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan het derde kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig