Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Jagerskade, Overvecht

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is woningbouwontwikkeling op het terrein van het Vechthuis aan de Jagerskade 13/15, juridisch mogelijk te maken. De herontwikkeling ziet op de bouw van 67 appartementen, verdeeld over 3 vrijstaande woonblokken. Daarnaast is kleinschalige horeca aanwezig die wordt ondergebracht in het al bestaande monumentale pand, het Vechthuis. De ook al bestaande kolfbaan krijgt een kantoorfunctie.

Het plangebied is gelegen in Overvecht, aan de noordwest kant van Utrecht. Het plangebied is begrensd door de rioolwaterzuivering (RWZI), een bedrijfsverzamelgebouw, de Jagerskade met de Vecht, het terrein van het buurthuis Stella Maris en de bestaande bebouwing aan de Loevenhoutsedijk.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).


Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)