Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan: Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris

Vooraankondiging bestemmingsplan: Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan: Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

De bouwhoogte voor het bestaande  gebouw is onduidelijk weergegeven in de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Actualisering diverse gebieden’ uit 2013. De Raad heeft op 18 juli 2019 een voorbereidingsbesluit vastgesteld om de situatie te herstellen. Dit wordt ook verwerkt in een nieuw bestemmingsplan.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het 2e kwartaal van 2020 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening