Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan Koningsweg 135, Maarschalkerweerd, Mereveld

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het plangebied bestaat uit het agrarische bedrijfsperceel Koningsweg 135 en direct aansluitende woonpercelen. De initiatiefnemers willen 7.500 m2 kassen en een voormalige bedrijfswoning slopen. Op hoofdlijnen is het plan om daarvoor in de plaats 2 nieuwe woningen en 7 recreatiewoningen te bouwen en een openbaar wandelpad aan te leggen langs de Oud Wulvenbroekwetering.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig