Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan Maximapark, ParkZuid blok 10

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken, Maximapark, ParkZuid blok 10.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch mogelijk maken van 14 woningen aan de rand van het Máximapark. Het plangebied ligt in de wijk De Meern in Vleuten – De Meern. Het plangebied is globaal begrensd door de Burgemeester Middelweerdbaan in het zuiden, het Máximapark in het noorden, woningen aan het Máximapark in het westen en Castellum Hoge Woerd in het oosten.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).


Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig