Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan Merwedekanaalzone, deelgebied 4 defensieterrein, 1e herziening

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch mogelijk maken van extra woningen in het gebied in een aanvullend sociaal en betaalbaar woonprogramma. De bouwregels in het nu geldende bestemmingsplan veranderen we niet. Ook doen we een technische aanpassing van de regels in verband met de afwaardering van de hulpwarmtecentrale.

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door  de Dr. M.A. Tellegenlaan, Overste den Oudenlaan, Kanaalweg/Merwedekanaal, Wilhelminawerf en kantoren aan de Kon. Wilhelminalaan.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in oktober 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig