Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Eendrachtlaan 10

Vooraankondiging bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Eendrachtlaan 10

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Merwedekanaalzone, deelgebied 6 Eendrachtlaan 10 wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bestaat uit een voormalig kantoorpand met bijbehorend terrein aan de Eendrachtlaan 10. De locatie is gelegen in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone en wordt begrensd door de Beneluxlaan (noordzijde), het perceel van de Vliegend Hertlaan 1-11 (oostzijde), de Vliegend Hertlaan (zuidzijde) en de Eendrachtlaan (westzijde).

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om het bestemmingsplan te herzien om de sloop van het kantoor mogelijk te maken en dit te vervangen door de bouw van een appartementencomplex. Dit project met de naam Concorde voorziet in de bouw van 215 appartementen op de plek van het voormalige kantoor.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan medio augustus 2020  ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen