Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Nedereindseweg 543, Rijnenburg

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van dit bestemmingsplan is het wonen op het perceel Nedereindseweg 543 planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Het plangebied ligt in Rijnenburg in de wijk Vleuten – De Meern, ten zuidwesten van Utrecht in de Rijnburgerpolder. Het plangebied is aan de noordzijde begrensd door de Nedereindseweg en aan de west-, oost- en zuidzijde door weilanden en sloten.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan het derde kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)