Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan ‘t Zand 46a en omgeving, Hoge Woerd

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van de realisatie van een woonzorggebouw met 30 eenheden voor ouderen met dementie (24 uurs zorg) en daarnaast de realisatie van 2 vrijstaande woningen en 2 twee-onder-een-kapwoningen als lintbebouwing.  

Het plangebied ligt in het Maximapark: het centrale park dat Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten met elkaar verbindt. De locatie ’t Zand 46A ligt iets ten noorden van Castellum Hoge Woerd in de oksel van de Groenedijk en ‘t Zand. De locatie wordt aan de zuidkant voor het grootste deel begrensd door woningen aan de Groenedijk. Aan de westkant wordt het plangebied deels begrensd door ’t Zand en deels door de aan die weg gelegen woningen. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door woningen aan ’t Zand en aan de oostzijde door een fruitboomgaard.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan het derde kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)