Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan volkstuinen Himsmade, Maximapark

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is om het volkstuinencomplex dat nu tijdelijk is vergund definitief juridisch mogelijk te maken.

Het plangebied ligt ten westen van de stad Utrecht, in Leidsche Rijn, tussen Utrecht -Terwijde en Vleuten, direct noordelijk van de spoorlijn Utrecht - Den Haag. Het plangebied is aan de noordzijde en noordoostzijde begrensd door de sloot en het wandelpad langs het Lint Terwijde, en aan de zuidoostzijde door de tuin en de woning Hof ter Weydeweg 14. Aan de zuidzijde is het plangebied begrensd door de woningen met percelen Hof ter Weydeweg 13 en 13a. Aan de Westzijde door de percelen van de woningen Hof ter Weydeweg 10 en 11.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).


Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen.

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig