Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan Watertoren en horecapaviljoen, Overvecht

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van de herbestemming van de Watertoren aan de Neckardreef 40 in Overvecht.In de watertoren worden meerdere gebruiksfuncties mogelijk gemaakt; wonen, kantoor en maatschappelijke voorzieningen. Naast de watertoren is een horecapaviljoen gepland.

Het plangebied is gelegen in Overvecht, aan de noordkant van Utrecht. De watertoren ligt in het Park de Watertoren. Het plangebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de Karpathosdreef, aan de noordoostzijde door de Neckardreef, aan de zuidwestzijde door een waterpartij en aan de zuidoostzijde door de school Ssbo Sint Maarten.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig