Bestemmingsplannen Vooraankondiging bestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-noord

Vooraankondiging bestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-noord

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-noord wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in De Meern en wordt globaal begrensd door de Zandweg in het zuiden. In het oosten de Zonzijde en het Wolkendek. De Luwte in het noorden en de Schemering in het oosten. Deze woonstraten maken onderdeel uit van de wijk  ’t Weer.  Op dit moment bevindt het bedrijf Koedam Tegels zich in het plangebied. Dit bedrijf maakt plaats voor de herontwikkeling van 12 woningen.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van het realiseren van 12 woningen.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan begin tweede kwartaal van 2020 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.
 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening