Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vooraankondiging bestemmingsplan Zuilense Vecht, Utrecht

De gemeente Utrecht gaat een nieuw bestemmingsplan maken.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkelingen woningbouw, sportfuncties, maatschappelijke functies, horeca en een park, bestaande uit een sportief Lint, de sportvelden en de clubhuizen mogelijk maken. Met dit bestemmingsplan wordt het huidige gesloten, monofunctionele en matig functionerende gebied getransformeerd naar een toekomstbestendig multifunctioneel Sportief Park dat de gemeentegrenzen overschrijdt en goed aansluit op de omgeving. Het plan is opgesteld in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht.

Zuilense Vecht is het sportparkgebied dat ingeklemd ligt tussen de Utrechtse wijk Zuilen, de wijk Op Buuren in Stichtse Vecht, de Burgemeester Norbruislaan en de Amsterdamsestraatweg. Zuilense Vecht ligt dus in zowel de gemeente Utrecht als in de gemeente Stichtse Vecht.

Het plangebied van de gemeente Utrecht is gelegen tussen de Amsterdamsestraatweg, de Burgemeester Norbruislaan, de Jan van Zutphenlaan/Theo Thijssenplein en de Zuilenselaan (de gemeentegrens).

De gemeente Stichtse Vecht maakt ook een bestemmingsplan voor Zuilense Vecht voor het plangebied dat binnen de gemeente Stichtse Vecht ligt.

Planning

Wij verwachten dat u het bestemmingsplan het vierde kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig