Bestemmingsplannen Vrouwjuttenhof, Binnenstad

Vooraankondiging bestemmingsplan Vrouwjuttenhof, Binnenstad

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het bestemmingsplan Vrouwjuttenhof, Binnenstad wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het zuidelijke museumkwartier van het centrum van Utrecht, tussen de bebouwing van het Willem Arntsz huis aan de Lange Nieuwstraat, de achterzijde van de percelen aan de Oudegracht, de Vrouwjuttenstraat en het Nicolaaskerkhof.
Het doel van het bestemmingsplan om de bouw van 24 appartementen en 9 grondgebonden woningen mogelijk te maken.

Planning

Naar verwachting zal het plan in het 4e kwartaal van 2017 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is gelet op de aard van het bestemmingsplan vooralsnog geen aanleiding voor het raadplegen van externe deskundigen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl