Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Wijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Papiermoerbeilaan vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het wijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Papiermoerbeilaan vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidwest kant van Utrecht in de wijk Leidsche Rijn. Het plangebied is globaal begrensd door grasland en bebouwing aan de Rijksstraatweg aan de noordzijde, de woonwijk Rijnvliet in het oosten en zuiden en een groenstrook en bedrijventerrein Oudenrijn aan de westzijde.

Doel

Het doel van het wijzigingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van 17 woningen.

Wijzigingen in het wijzigingsplan bij de vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij de vaststelling van het wijzigingsplan het plan gewijzigd. In de toelichting van het wijzigingsplan is een aantal wijzigingen gedaan. Alle wijzigingen vindt u in het vaststellingsrapport.

Het wijzigingsplan bekijken

U kunt het wijzigingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november, op:

- ruimtelijkeplannen.nl;

- op deze site waar u kunt doorklikken naar het wijzigingsplan Rijnvliet, wijzigingsplan Papiermoerbeilaan;

- de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het wijzigingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het wijzigingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale wijzigingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit het wijzigingsplan te maken? En bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het wijzigingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit wijzigingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het wijzigingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het wijzigingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig